Jazz

Jazz med sitt ursprung i New Orleans var den form av underhållningsmusik som spelades på såväl nöjessalonger som i parader.

Jazz har inte alltid stavats “Jazz”. Under sina tidiga år förekom även den lite annorlunda stavningen “Jass”. Många människor har forskat i ordets ursprung och teorierna har varit flera. Ett ord myntat från amerikansk baseball “jazzball” är en gissning på ordets härkomst. Ordet “Jazm” ett ord som användes som slang under 1860 talet i USA och betydde “energi” har också diskuterats som ursprung till ordet. I sammanhang som härrör till New Orleans hittades det första användandet av ordet år 1916. I en artikel nämndes “Jas bands”.

Jazz som musik är svårdefinierad och dess olika stilar är flera. Även om man skulle lyssna på jazzmusik väldigt mycket skulle det ta lång tid att gissa sig fram till dess ursprung. Det har gjorts många försök att identifiera Jazz. Människor har sökt ledtrådar genom att studera afrikansk musik och musiktraditioner från Europeiska länder. Många har dock sagt att det här sättet att beskriva jazzmusikens ursprung är alldeles för enkelt. Något som ytterligare komplicerar det hela är att många musiker själva inte vill definiera sin musik. Den här oviljan att definiera sin musik har musiker haft i decennier.

Det som tydligast definierar jazz är dess improvisatoriska natur. Istället för att förlita sig på musikens komposition använder man sig i jazz av en mer personlig tolkning av musiken via improvisation. Det är inte ovanligt att jazz förändras mycket under en spelnings gång. Förändringar kan ske beroende på så enkla saker som humör, bandmedlemmar eller publik. På så sätt skapar improvisationen en unik melodi. Det enklaste sättet att beskriva jazzmusikens ursprung är att säga att den influerats på flera olika sätt. Traditionella afrikanska folk och slav sånger spelade stor roll likaså västerländsk klassisk musik. Många slavar kom från västra Afrika vilket är en anledning till att man inte kan utesluta influenser från just den delen av Afrika.

Traditionella jazzmusiker har ofta sett andra stilar inom jazz som en form av svek. Jazz har förändrats och fokus har enligt vissa kritiker flyttats bort från de ursprungliga afro-amerikanska influenserna. Många menar att utvecklingen av jazz har gjort den “för vit”. Det första bandet att spela in en jazzskiva var Original Dixieland Jazz Band, ett band med enbart ljushyade bandmedlemmar. Man får dock inte glömma att där ofta fanns en balans inom många av dåtidens jazzband med både mörk och ljushyade medlemmar inom samma band.