Cool Jazz

Cool jazz är en form av Jazz som tidigt utvecklades ur den ursprungliga jazz kulturen. Även om den fanns redan under 1920 talet var den relativt okänd som jazz stil. Under 40 talet började stilen öka i popularitet. Cool Jazz fann slutligen sin stora publik ca 30 år senare under 50 talet. Cool Jazz som stil är mycket mer avslappnad och lugn i sitt tempo i jämförelse med den snabbare Bebop stilen.

En av dem som mest och starkast gjorde intryck inom Cool jazz var Lester Young, född 27:e augusti 1909 i Woodville Mississippi, USA.

Young var tenorsaxofonist och under en period medlem i Count Basie’s orkester. Hans jazz stil var mjuk och avslappnad. Han lyckades med att skapa jazz musik som var mer återhållsam än tidigare stilar. Tidigt 50 tal var svårt för Young. Efter att ha kämpat mot alkoholen fick han slutligen ett nervöst sammanbrott och lades in på sjukhus. När Lester Young år 1956 mådde betydligt bättre lyckades han nå nya framgångar genom att turnera i Europa tillsammans med Miles Davies.

1957 anordnade tv kanalen CBS ett special program tillägnat jazz där Young medverkade tillsammans med bland annat Billie Holiday.

Lester Young gick bort den 15:e mars 1959 i New York, USA

Cool Jazz ansågs tona ner mycket av det afrikanska ursprunget från den mer traditionella formen av jazzmusik. Det ansågs inte heller vara en slump att den också framfördes och spelades främst av vita musiker. Cool Jazz sågs även som en sort av jazz stil som utvecklats mer ur klassisk musik än ur jazz stilen Swing vilket ibland kritiserades.

Inom jazz musiken fanns alltid två element “hot” (het) och “cool” (sval). Man kan säga att Cool Jazz var den svalare varianten på så sätt att den var mer reserverad i motsats till exempelvis Bebop som med sina snabba toner var mer öppen. Den här typen av jazz undvek höga toner och den kom att beskrivas som en stil som spelades med mer eftertanke samt med avsaknad av hetsiga känslor. Stilen innehöll även arrangemang som var mer komplexa än de som man kunde finna inom Bebop.

Cool Jazz inspirerade även till användandet av nya musik instrument inom jazz, exempelvis flöjt och tuba.

Musiker som bidrog till att göra Cool Jazz mycket mer omtyckt som stil var Gerry Mulligans pianokvartett. Tillsammans med trumpetaren Chet Baker lyckades de skapa en harmoni i musiken som blev mycket populär.